ΜΕΣΗΣ (9)

ΠΛΑΤΗΣ (6)

ΧΕΙΡΟΣ-ΩΜΟΥ (15)

ΧΙΑΣΤΙ (16)