ΜΕΣΗΣ (16)

ΠΛΑΤΗΣ (25)

ΧΕΙΡΟΣ-ΩΜΟΥ (74)

ΧΙΑΣΤΙ (42)